Skip to main content

RDW Young Design | Alesia Cîdă

Young Design este un format Romanian Design Week care prezintă publicului o serie de designeri și arhitecți tineri care s-au remarcat în cadrul festivalului DIPLOMA Show ediția 2023 cu proiectele lor de absolvire. În cadrul expoziției dedicate lor, focusul se mută de pe proiecte pe autorii acestora și ne oferă o frântură din spiritul generației de mâine a designerilor și arhitecților români. Expoziția multidisciplinară deschide, astfel, un dialog între specialiști și noua generație de creativi, și aduce optimism și energie prin chestionarea practicilor actuale, prin abordări neconvenționale și perspective fresh.

Din dorința de a cunoaște și mai bine expozanții, am realizat o serie de scurte interviuri cu aceștia prin care am încercat să aflăm mai multe despre practicile și procesele lor creative, despre ce calități ar trebui să aibă un designer de succes, dar și care au fost cele mai mari provocări cu care s-au confruntat până acum.
 

Ce calități definesc un fashion designer de succes, în opinia ta?

Leadership, carismă și open mindedness. Consider că un designer de succes trebuie să știe să coordoneze o echipă, deadline-urile fiind mereu foarte strânse. Să aibă carismă și să se facă plăcut fiindcă industria aceasta se bazează foarte mult pe colaborări interdisciplinare. Iar open mindness deoarece trebuie să aibă mereu îndemânarea de a pivota în direcția în care se cere, în funcție de statusul socioeconomic.

 

Din punctul tău de vedere care sunt responsabilitățile unui fashion designer față de societate și mediul înconjurător?

Industria modei este una dintre cele mai poluante și abuzive industrii. Produsul în masă etic nu există. Designerii au datoria să educe publicul în legătură cu costurile reale de producție într-un cadru etic, iar munca lor să fie focusată pe asta și pe îmbunătățirea condițiilor muncitorilor și a aspectelor ecologice, nu pe producția cât mai ieftină și eficientă.

 

Care crezi că sunt cele mai mari provocări și oportunități în industria de fashion?

Faptul că generația nouă de designeri va avea un impact destul de mare asupra direcției încălzirii globale. Este o oportunitate imensă să poți face o diferență prin vocația aleasă, dar și o mare responsabilitate și provocare să încerci să schimbi consumatorul și să-l îndrepți spre alegeri mai bune. Să cumpere responsabil, să boicoteze fast fashion, iar mai apoi tu ca producător să oferi un produs care să fie de bună calitate și cu o amprentă de carbon cât de mică posibilă.

 

Povestește-ne pe scurt despre procesul tău creativ și despre lucrurile care te inspiră.

De multe ori pornesc de la un material sau obiect pe care îl am deja, poate chiar de câțiva ani. Procesul meu este mereu unul intuitiv, de căutare a rezolvării unei probleme, și anume cum să interpretez resursele existente în concordanță cu conceptul și viziunea curentă. Inspirația mea vine din propriile trăiri și îngrijorări. Fie viitorul incert sau copilăria de care mă îndepărtez, îmi place să ambalez frumos în texturi interesante și multe culori aceste sentimente de neliniște și să le transpun publicului pentru a transmite opiniile mele legate de criza climatică și trecerea iremediabilă a timpului.

 

[ENG]

 

What qualities define a successful fashion designer, in your opinion?

Leadership, charisma and open mindedness. I believe that a successful designer must know how to coordinate a team, deadlines are always very tight. To have charisma and to be liked because this industry relies heavily on interdisciplinary collaborations. And open mindedness because you must always have the ability to pivot in the direction that is required, depending on your socio-economic status.

 

In your view, what are the responsibilities of a fashion designer towards society and the environment?

The fashion industry is one of the most polluting and abusive industries. There is no such thing as an ethical mass product. Designers have a duty to educate the public about the real costs of production within an ethical framework and to focus their work on that and on improving workers' conditions and environmental issues, not on producing as cheaply and efficiently as possible.

 

What do you think are the biggest challenges and opportunities in the fashion industry?

The fact that the new generation of designers will have quite an impact on the direction of global warming. It is a huge opportunity to be able to make a difference through your chosen vocation, but also a great responsibility and challenge to try to change the consumer and direct them towards better choices. To buy responsibly, to boycott fast fashion, and then for you as a producer to offer a product that is of good quality and with as small a carbon footprint as possible.

 

Tell us briefly about your creative process and the things that inspire you.

I often start from a material or object that I already have, maybe even for several years. My process is always an intuitive one, looking for a solution to a problem, namely how to interpret existing resources in line with the current concept and vision. My inspiration comes from my own experiences and concerns. Whether it is the uncertain future or the childhood I am moving away from, I like to beautifully wrap these anxious feelings in interesting textures and many colors and convey them to the audience to communicate my views on the climate crisis and the irretrievable passage of time.

Alesia este prezentă în expoziția Young Design cu proiectul Ce urmează după capitalism?

 

Ce urmează după capitalism? În anul 2100 oamenii se pot baza doar pe resursele deja existente și comunitate. Această colecție a fost realizată exclusiv din donații, folosind diverse tehnici de upcycling precum broderie prin înțepare cu păr și alte materiale, încorporarea materialelor neconvenționale.
 

What comes after capitalism? It’s 2100 and people can only rely on existing resources and community. The materials used for this collection are all donations from within the community. This collection has been made using various upcycling techniques: embellishing with hair and other materials, unconventional materials.
 

Universitatea de Arte din Londra

Colegiul de Modă din Londra

Proiect licență

Coordonatori: Senior lecturer Amber Brierley