Skip to main content

Alina-Alexandra Marinescu

Absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Alexandra și-a descoperit interesul pentru o arhitectură adaptată specificului locului sub sfera sustenabilității, atât prin stagiile de practică în birouri de arhitectură din Łódź-Polonia și Barcelona-Spania, cât și prin participarea la workshop-uri în Elveția și Spania.

Vilegiatură lacustră. Dunărea la Corabia

Lucrare selectată la DIPLOMA 2020

Proiectul presupune concentrarea unui răspuns punctual la problematica actuală de contracție a orașului Corabia. În același timp, el răspunde celorlalte nevoi identificate ale orașului: reconectarea cu ecosistemul acvatic - prin eliminarea percepției de barieră a frontului la apă care trebuie redescoperit pentru valențele sale simbolice și totodată prin susținerea circuitului turistic existent, prin conturarea unui spațiu complementar – un cadru de experimentare a arhitecturii lacustre, oferind o experiență identitară individului. Ca ipostază de intervenție, ansamblul s-a raportat la cele două zone ale sitului – apă și uscat, într-un sens specific, oferind două experiențe diferite ale spațiului. Astfel, prin modul de dispunere în linie și prin percepția de elansare a construcțiilor lacustre, respectiv în jurul curților interioare și prin imaginea tectonică a clădirilor de pe uscat, ansamblul îndeamnă fie spre o experiență turistică individuală, fie spre una comunitară.

Vilegiatură lacustră. Dunărea la Corabia

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Facultatea de Arhitectură

Proiect disertație

Coordonatori: Șef lucrări Dr. Arh. Cristina Constantin; Șef lucrări Dr. Arh. Cosmin Pavel; Ing. Mădălin Coman