Skip to main content

Cristian Bara

Absolvent de licență în Litere și masterat în Pictură, Cristian dispune de o apreciere lirică și plastică a lumii. În prezent, acesta își desfășoară propriul proiect artistic la Cluj-Napoca.

Topografia unei stări de bine

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021

Operând cu sentimente precum nostalgia și melancolia, dar și cu acel spirit ludic ce vede și reinterpretează lumea prin prisma visării cu ochii deschiși, proiectul de față propune o abordare și apreciere diferită al spațiului urban est-european. Proiectul are în centru teme precum casa, spațiul familial și sentimentul naturii în timp ce sugerează valori poetice și onirice spațiului prezentat. Astfel, artistul lucrează ghidat de către impulsuri afective ce își au rădăcinile în perioada copilăriei sale. Cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca, devine un loc al reveriei, un mod continuu de a oferi poezie spațiului, redat în tonuri optimiste și colorate. Memoria și imaginația se aprofundează reciproc, reieșind peisaje urbane stilizate liber pe pânză, frenetic aproape - precizia mișcării pierde teren în favoarea vigorii acesteia.

Topografia unei stări de bine

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice

Proiect disertație

Coordonatori: Prof. Univ. Dr Ioan Aurel Muresan; Prof. Univ. Dr Nicolae Man; Conf. Univ. Dr. Marius Bercea