Skip to main content

Diana Matilda Crișan

Diana Matilda Crișan țese în jurul unor mitologii personale. Filtrate prin propria percepție, lucrările reflectă teme precum identitatea de gen, orientarea sexuală, poziția femeii în lumea artei, subiecte de care se lovește în viața cotidiană atât în calitate de femeie artist, cât și ca individ.

(SCURT)CIRCUIT

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021

Pracursul artistic rezultă dintr-un proces interdisciplinar ce îmbină desenul, pictura și artele textile, cu precădere broderia, pentru a-și traduce interesul pentru erotic, ”body image”, identitatea de gen, orientarea sexuală și intimitatea. Prin compozițiile sale, artista încearcă să rescrie reprezentările societății actuale despre erotic printr-o viziune feminină, în raport cu dihotomia masculin-feminin, jocul de rol, fantezii și tabuuri. Procesul de lucru implică o metodă de tensiune și totodată de eliberare, asemenea acului care străpunge materialul cu o anumită cruzime. Prin tehnica utilizată, broderia, se produce o descărcare emoțională imediată. „(SCURT)CIRCUIT” transformă personalul în mitologie, temele cu multă încărcatură autoreferențială nu sunt alese fiind potrivite cu valoarea cathartică a acestei tehnici. Proiectul reflectă cuvintele lui Louise Bourgeois - ”the act of sewing is a process of emotional repair”. 

(SCURT)CIRCUIT

Universitatea Națională de Arte din București

Facultatea de Arte Plastice

Proiect disertație

Coordonatori: Prof. Univ. Dr. Petru Lucaci