Skip to main content

Gaiță Adrian

Adrian este proaspăt absolvent al Facultății de Arhitectură de Interior, este pasionat de arhitectură și de faptul că această artă îți trezește sentimentul de a învăța lucruri noi în fiecare zi, ca aceasta ofera puterea de a readuce la viată un spațiu, de a îl reda unei persoane sau unei comunități.

Rezidenţă artistică - Casele Nae Petrescu - Strada Plantelor Nr. 56-58

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Amplasamentul studiat se află în zona centrală a municipiului București, fiind situat pe Strada Plantelor Nr. 56-58. Acesta se află în zona protejată Nr.19 - Traian, fiind clasat ca monument de clasă B.Intervenția propusă urmărește revitalizarea și punerea în valoare a elementelor patrimoniului construit, urmărind totodată (re)introducerea acesteia într-un traseu cultural, care va aduce în atenție o zonă de reper pentru București, cum este Strada Plantelor și o mai mare prezență a artiștilor internaționali în București pe perioade scurte de timp 3-6 luni . Programul de rezidentă artistică propus este conceput pentru a sprijini nevoile specifice ale artiștilor, care doresc sa realizeze proiecte independente, să se concentreze pe lucrul în atelier. Artistul are oportunitatea de a lucra și de a expune lucrarile în cadrul galeriei, de interacționa și a face schimb de idei cu alți artiști, de a se promova prin cadrul rezidenței.

Rezidenţă artistică - Casele Nae Petrescu - Strada Plantelor Nr. 56-58

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU” Bucureşti

Arhitectură de Interior

Proiect disertație

Coordonatori: Îndrumător principal: Conf.Dr.arh. Marius Marcu Lapadat Îndrumător în cotutelă: Drd.arh. Astrid Rottman