Skip to main content

Irinela Andrada Manoliu

Andrada este o persoană interesată de creșterea calității vieții în spațiul urban, integrarea zonelor defavorizate in circuitul orașelor și planificarea teritoriului.

Revitalizarea fronturilor de apă din zona Olteniței. Integrarea Argeșului în circuitul socio-urban.

Oltenița are un imens potențial de exploatare din punct de vedere economic și turistic. Resursa principală a orașului o reprezintă waterfront-ul dublu– fluviul Dunărea și râul Argeș. Portul Dunărea, încă are activitate portuară, însă malul Argeșului este un sit liber fără o funcțiune sau destinație precisă. Scopul lucrării este aducerea în prim-plan a malului Argeșului pentru transformarea Olteniței într-un oraș turistic satelit în proximitatea Bucureștiului. Una din principalele linii de ghidare ale proiectului este recompunerea care urmărește unitatea spațiului creând legături funcționale între zone. Așadar toate activitățile ce se vor desfășura pe malul Argeșului trebuie să formeze un ecosistem.

Revitalizarea fronturilor de apă din zona Olteniței. Integrarea Argeșului în circuitul socio-urban.

Universitatea de Stiințe Agronomice

Facultatea de Horticultură

Proiect licență

Coordonatori: Conf. Dr. Arh. Ioana Tudora