Skip to main content

Ilona Albulescu

Ilona găsește pasiune în urbanism prin proiectarea spațiilor urbane cu sensibilitate, intuiție și creativitate. Ca sursă de inspirație, explorează deseori natura, alteori se bucură de muzică și de timpul petrecut cu prietenii.

Regenerarea zonelor postindustriale în Municipiul Câmpina - Agricultură Urbană

Lucrare selectată la DIPLOMA Show 2023

Proiectul a avut la bază regenerarea zonelor postindustriale în Municipiul Câmpina. Zona de intervenție studiată are o suprafață de aproximativ 8 hectare și include fosta fabrică Electromontaj. Proiectul a început cu o analiză la scară teritorială a județului, a continuat cu un concept pentru dezvoltare a orașului prin Planul Urbanistic General și s-a finalizat cu detalierea unei zone de intervenție prin Plan Urbanistic Zonal și detaliere de arhitectură . Principiile de proiectare pentru promovarea programului de Agricultură Urbană au avut la bază planificarea strategică și integrată a orașului, reabilitarea și reconversia clădirilor industriale, amenajarea spațiilor verzi și recreative, reintegrarea socială și comunitară, durabilitate și sustenabilitate.

Regenerarea zonelor postindustriale în Municipiul Câmpina - Agricultură Urbană

București: Universitatea de Arhitectură și Urbanism 'Ion Mincu'

Facultatea de Urbanism

Proiect licență

Coordonatori: Lect. univ. dr. arh. Alexandru Calcatinge, Lect. dr. urb. Eugen Marinescu