Skip to main content

Ștefan Curelici

Născut în 1997 în Lugoj, Ștefan Curelici a absolvit studii de licență și masterat în cadrul Facultății de Arte și Design din Timișoara. Artistul este preocupat de relația dintre individ și spațiul social, pe care o tratează printr-o redare subiectivă a peisajului contemporan.

Privind peste hotare

Lucrare selectată la DIPLOMA 2022

Lucrarea de disertație ”Privind peste hotare” este constituită din trei picturi. Subiectul central al picturilor este peisajul feroviar care, în acest context, devine un cadru meditativ. Imaginile picturale redau dihotomia dinte realitatea spațiului fizic percepută obiectiv și transcenderea ei, prin filtrul subiectiv al conștiinței, ce este modelat de dorințe, temeri, aspirații. Picturile trimit, prin atmosfera redată și prin motivele cuprinse, la teme precum melancolia și nostalgia. Deși acest demers este rezultatul unor preocupări personale, el se înscrie totuși în anumite tendințe din arta contemporană ce își au originea în romantism. Tehnicile de realizare ale lucrărilor sunt tradiționale, artistul folosind culori de ulei aplicate atât alla prima, cât și în straturi succesive pentru a obține efectele dorite.

Privind peste hotare

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Arte şi Design

Disertație

Coordonatori: Prof. Univ. Dr. Dacian Andoni