Skip to main content

Raluca Pârlițeanu

Raluca Pârlițeanu manifestă fascinație pentru lumea naturală care oferă, dincolo de eleganță și frumusețe, cele mai eficiente soluții tehnice.

Potpourri

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021

Tema de cercetare aleasă concentrează observații despre sine și despre lume, exprimate cu ajutorul formelor organice. Potpourri reprezintă plante uscate, decorative, parfumate. Studiate individual, acestea denotă eleganță, sculpturalitate și forță estetică. S-a urmărit traducerea, în material ceramic, a acestor atribute, încluzând-se, simultan, o serie de simboluri personale. Lucrările adăpostesc un șir de structuri delicate, fragile, ce desemnează vulnerabilitatea sinelui, concentrarea acelor trăsături de personalitate și amintiri ale copilăriei pe care, deseori, le reprimăm. Lucrările sunt realizate din materiale diverse – lut șamotat alb și roșu, porțelan, sticlă prelucrată la flacără, de asemenea s-a folosit tehnica modelajului liber și arderea oxidantă. Proiectul deschide calea unei călătorii individuale, prin abordarea temei vulnerabilității și a copilăriei.

Potpourri

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Decorative și Design

Proiect licență

Coordonatori: Lect. Univ. Dr. Metea Cristina