Skip to main content

Lavinia-Maria Oniciuc

Îndrumarea acordată de către profesorii coordonatori, care a constat în sfătuiri, în încurajări, în exeplificări, dar și în mustrări aspre atunci când a fost cazul, împletită cu o revărsare de har, a condus la un avânt în portretistică, aceasta constituind lucrarea de licență

Portretul din Abis

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

„Portretul din abis” leagă latura vizibilă, recognoscibilă cu cea launtrică, plină de mistere. Portretul este acela dupa care lumea ghidează prima dată când își amintește sau interactionează cu o persoană, dar abisul este adâncul inimii ei. Societatea actuală, implicit mass-media, îl depărtează pe om de la a se cunoaște pe sine și Chintesența care dăinuie în el. Portretele care sunt înfățișate într-o aură de meditație îl invită pe omul contemporan să iasă din buciumul lumii și să înceapă o călătorie interioară. Lucrările sunt întocmite conform stilului realist, fiind înfățișate fără expresivitate. Tehnica folosită este ulei pe pânză, metodele de realizare ale portretelor variind. Jumătate dintre acestea sunt începute in grisailles, urmând a fi acoperite, după uscare, de straturi de culoare locală pentru a ajunge în final la detalii subtile, iar cealaltă jumătate de lucrări pornește de la o masă de culoare în pastă, apropiată de culoarea pielii, conducând viitoare straturi subțiri.

Portretul din Abis

Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca

Facutatea de Arte Plastice

Licenţă

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Ioana Olăhuţ, Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Mureşan, Prof. Univ. Dr. Nicolae Man