Skip to main content

Daniel David Bandi

Daniel David Bandi abordează sculptura din poziția reconfigurării ierarhiei clasice artist-material și este preocupat de natura relației materie-entropie/timp-sculpturalitate. Operează cu valențele plastice native ale materialelor folosite, rezultatele aflându-se sub umbrela fenomenului de ”slow kinetics”.

Ordo ab Chao - Explorarea entropiei în artă

Lucrare selectată la DIPLOMA Show 2023

Seria intitulată ”ORDO AB CHAO” este rezultatul materializat al cercetărilor și preocupărilor artistului în ceea ce privește natura entropiei și a timpului în artă, ca fenomene codependente. În această relație de codependență, definește convenția timpului ca entropie observată în mod conștient. Pentru a exemplifica această ipoteză, alege materiale contrapoziționate, cu diferite grade de saturație de entropie vizibilă, precum bitumul, fierul, betonul. Renunță la amprentare artistică: la figurație, la titluri-busolă, la ierarhia artist-autor vs materia-sclav: lucrările sunt autoreferențiale. Această serie este o propunere plastică alternativă de măsurare a timpului, plasată în afara convențiilor tradiționale, propunere în care obiectul și subiectul coincid.

Ordo ab Chao - Explorarea entropiei în artă

Cluj-Napoca: Universitatea de Artă și Design

Facultatea de Arte Plastice

Proiect disertație

Coordonatori: Conf. univ. dr. Septimiu Jugrestan