Skip to main content

Eduárd Fűlőp

Eduárd Fűlőp este un video artist, absolvent al Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca. Arta lui se manifestă conceptual în fotografie, colaje, ilustrații, desene, animații și filme experimentale. Artistul este pasionat de filozofie, pshihologie și mai ales de tema comunicării.

Orașul pe care (nu)-l vedem

Lucrare selectată la DIPLOMA 2020

Animația „Orașul pe care (nu)-l vedem” se împarte în 3 teme: Orașul pe care-l vedem – cunoașterea, ceea ce știm deja; Orașul pe care nu-l vedem – iluzia, ceea ce pare că știm și Orașul pe care(nu)-l vedem - neutrul, un loc în care aceste prime două teme se întâlnesc. Orașul pe care (nu)-l vedem, reprezintă liantul temporar dintre cunoaștere și iluzie. Mintea este amprentată în fiecare zi de diferse informații vizuale și auditive, iar acestea sunt filtrate, receptate atât conștient cât și inconștient. Informațile care pătrund în mod inconștient reprezintă un focus în acest studiu, deoarece ele conduc la o înțelegere de tipul palimpsest, venind și suprapunându-se cu alte informații, creând un colaj de idei, a cărei construcție este eronată. Fiind în spațiul nedefinit al Orașului pe care (nu)-l vedem, rațiunea vine și corectează aceste erori sistematice. Animația reprezintă parcursul unui gând, a unei persuasiuni, trecând vizual prin traseul și mecanismele de gândire ale unui individ.

Orașul pe care (nu)-l vedem

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice

Proiect disertație

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Kaló Angéla