Skip to main content

Cătălin Olaru

Olaru Cătălin este absolvent al Facultății de Arte Decorative și Design în cadrul Universității Naționale de Arte București.

Op-art în environment și urbanism

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Lucrarea de disertaţie constặ într-un studiu ce are ca reper curentul Op-Art, acesta bazându-se atât pe elementele de limbaj plastic, cât și pe efectele ce influenţează percepţia spaţiului şi a formei. Preocupare principală a fost redarea contrastului dintre lumea realặ, palpabilặ, tangibilặ şi lumea recreată în imagistica personală.

Op-art în environment și urbanism

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti

Facultatea de Arte Decorative și Design

Proiect disertație

Coordonatori: Prof. Univ. Dr. Cosmin Paulescu