Skip to main content

Filip Voicu

Născut in Bucureşti 1997, absolvent al Universităţii Naţionale de Arte Bucurşti departamentul Sculptură, Iulie 2019. Expuneri: 2019 - “HETEROGENEOUS “- Spațiul Docuart în colaborare cu Galeria Halucinarium & 2019 - “ trans-FORME" - Galeria Mansarda, Universitatea de Vest din Timişoara, departamentul Arte Vizuale.

OEDIP

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Prin lucrările lui a încercat abordarea temei şi momente prezente în mitul tragic Oedip, ce pun în lumină aspecte ale condiţiei umane. Interesul artistului pentru mit îşi are rădăcina în două evenimente: primul - ghicitoarea, sfinxul ce evidenţiază întrebarea “Ce sunt?”, iar al doilea - momentul orbirii, marcând finalul metamorfozelor personajului Oedip, punct de reflecţie asupra întrebării “Cine sunt?”. Interpretarea mitului și elaborarea pieselor bazate pe acesta au ajutat în propria interogare asupra identității personale și artistice.

OEDIP

Universitatea Națională de Arte din București

Facultatea de Arte Plastice

Licenţă

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Aurel Vlad