Skip to main content

Andreea - Cristina Petroiu

Prietenii spun că Andreea Cristina e o persoană perspicace, extrovertită, răbdătoare și ambițioasă. Este persoana pe care te poți baza că poate rezolva aproape orice și găsi o soluție rapidă (3 ani la rând- reprezentant de an- cu multe provocări).

Muzeul combinelor agricole

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021 

Amplasamentul proiectului se află în București, în fosta hală de turnătorie, numită OB19, din cadrul fostei Platforme Industriale Semănătoarea. A fost construită în anii 1920, după planurile Ing. Anghel Saligny. Această fabrică a fost prima și singura din țară ce a produs combine agricole.
Subiectul proiectului este cel de muzeu. Acestea au apărut din nevoia omului de a salva ceva din trecutul său, aici intervenind pasiunea, dezvoltată cu timpul, pentru utilaje agricole. Această pasiune s-a transformat în dorința de a proiecta un muzeu destinat combinelor și de a crea o nouă amintire, deoarece parcursul copilăriei a fost petrecut în perimetrul acestei platforme și printre aceste utilaje.
Conceptul proiectului se bazează pe ciclul de evoluție al tehnologiei. Pentru a marca această evoluție tehnologică a fost folosită o placă cu circuite a calculatoarelor. A fost aleasă o placă cu circuite, datorită asemănării mijlocului cu fabrica, iar circuitele cu evoluția și legătura comunității creată.

Muzeul combinelor agricole

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Facultatea de Arhitectură de Interior

Disertație

Coordonatori: Lect. dr. arh. Dinescu Adina