Skip to main content

Ioana Naniș

Absolventă a UAUIM, prin programul Erasmus a studiat în Madrid și Barcelona. Din 2017 face parte din grupul I’MUAU, al cărui scop este implicarea studenților în diverse ateliere de design de obiect, finisaje, subansambluri și prototipuri, desfășurate în parteneriat cu companii din domeniu.

Muzeu Lapidariu | Extinderea Institutului de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ | București

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Proiectul propune un muzeu lapidariu, prin care se urmărește valorificarea materialului litic si sculptural neglijat, aflat în custodia Institutului de Arheologie ‘Vasile Parvan’. La nivelul orașului intervenția dorește o legătură între ansamblul Institutului (Casa Macca și anexa sa) și parcul Nicolae Iorga, accesibil dinspre Calea Victoriei. Elementele considerate în conformarea obiectului arhitectural au fost vegetația abundentă, lumina și monumentele arheologice. Ele intervin și asupra modurilor de expunere. Ordinea structurii genereaza nișe expoziționale în care materialul arheologic își găsește locul, împărțit în patru categorii principale (piese de arhitectură - parter, universul funerar - galerie exterioară interioară, monumente onorifice/votive/militare – subsol și curte interioară). Arborii existenți pe limitele sitului generează retragerea obiectului față de acestea și devine fundal pentru materialul expus. Zona vestică se deschide complet, comunicând direct cu parcul.

Muzeu Lapidariu | Extinderea Institutului de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ | București

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Arhitectură

Proiect disertație

Coordonatori: Conf. Dr. Arh. Dan Marin, Prof. Ing. Mădălin Coman