Skip to main content

Irina I. Gavrilă

Irina este proaspăt absolventă a UAUIM. Pasiunea și devotamentul sunt factori contribuitori în fiecare proiect, însă, nucleul central al energiei de proiectare ia naștere categorică din dorința de îmbunătăți cotidianul – misiune în deplinătate fezabilă, în poziția unui proaspăt arhitect.

Model pentru Tipologia Școlilor Incluzive

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021

Incluziunea pare că se împarte în două dimensiuni: teoretică (pedagogică) și aplicată (practici în arhitectură ce țin de designul incluziv – adesea lipsite de parametrii de proiectare care permit adresarea tuturor categoriilor vulnerabile, și nu a anumitor grupuri selectate).
Proiectul se concretizează ca fiind puntea de legătură între cele două dimensiuni; nevoia generală a unei școli incluzive care trebuie să funcționeze oriunde conturează formularea unui model de proiectare care este menit să definească parametrii de funcționare, fără a limita artistic intervenția arhitectului.
Proiectul se definitivează în trei etape: definirea modelului la scară largă (fluxuri organizatorice între dimensiunile dezvoltate), maleabilitatea sa, cuantificarea principiilor pedagogice incluzive și implementarea proiectării incluzive și, în ultimă instanță, amprenta personală a arhitectului care, deși respectă parametrii de proiectare definiți, păstrează individualitatea și unicitatea ambientală.

Model pentru Tipologia Școlilor Incluzive

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Facultatea de Arhitectură de Interior

Disertație

Coordonatori: Lect. dr. Mihaela Staicu, Conf. Mihaela Șchiopu