Skip to main content

Cristina Iordache

Cristina Iordache este determinată să creeze proiecte cu un impact pozitiv asupra comunității. Și-a finalizat studiile în București, Berlin și Padova, iar educația ei multiculturală a născut dorința de a înțelege, a valorifica și a lucra cu particularitățile și identitatea unui loc.

Loc de zestre. O recuperare a meșteșugurilor locale în comuna Mioarele

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Interesul Cristinei pentru spațiul rural se naște din legătura directă pe care o are cu satul românesc, urmărindu-l îndeaproape în transformarea lui recentă. Pe fondul unui fenomen din ce în ce mai accentuat de aculturație a spațiului rural, proiectul propune o abordare mai extinsă ce vizează provocările cu care satul se confruntă: de la schimbările economice și culturale, la schimbările survenite în fondul construit tradițional. Considerând zestrea satului ca fiind patrimoniul său material și imaterial, proiectul se axează pe cele trei meșteșuguri formatoare ale comunei Mioarele: țesătoria, manufactura de brânză si producția de țuică. Demersul nu propune a romantiza tradiția, ci a-i găsi un loc în circuitul vieții contemporane, pe fondul nevoii de întoarcere la sustenabilitate și origini. Astfel, se recurge la stimularea comunității locale și a meșteșugurilor ei, perpetuând substanța originară a satului, fără a o muzeifica sau a apela la simulacre.

Loc de zestre. O recuperare a meșteșugurilor locale în comuna Mioarele

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Arhitectură

Proiect disertație

Coordonatori: Dr. Arh. Andrei Șerbescu, Lect. Dr. Dragoș Marcu