Skip to main content

Mădălina Rusen

Mădălina a studiat între 2014-2018 cursurile Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", în cadrul Facultății de Urbanism, doi ani mai târziu finalizând studiile postuniversitare la aceeași facultate în cadrul masterului Management Urban pentru Orașe Competitive.

"Keep it cool"- Opțiuni strategice de reziliență climatică în București

Lucrare selectată la DIPLOMA 2020

Bucureștiul se află în topul orașelor europene în ceea ce privește indicele de poluare a aerului și conform previziunilor Agenției Europene de Mediu, până la sfârșitul secolului, va fi unul dintre cele mai afectate orașe de creșterea temperaturilor. În acest context, dar și pe fondul pandemiei actuale care (prin prisma limitării activității economice) a scăzut dramatic emisiile de gaze la nivel global, orașele au oportunitatea de a se reinventa. Proiectul se inspiră din conceptele de bună practică de planificare urbană ce au apărut în evoluția orașului modern, din strategiile de reziliență climatică a orașelor Paris, Copenhaga și Singapore și propune o serie de opțiuni strategice aplicabile în contextul orașului București. Aplicabilitatea acestor principii este detaliată la nivelul unei zone prioritare de intervenție, de tip high density, afectată atât de insula de căldură cât și de poluarea generată de traficul rutier, producția de energie și sectorul industriilor și serviciilor.

"Keep it cool" - Opțiuni strategice de reziliență climatică în București

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Facultatea de Urbanism

Disertație

Coordonatori: Conf. dr. arh. Liviu Ianăși, conf. dr. arh. Simona Munteanu, conf. dr. arh. Monica Rădulescu, lect. dr. urb. Adrian Cioangher, asist. dr. urb. Serin Geambazu