Skip to main content

Andreea-Maria Urda

Dedicată studiului naturii și introspecției, Andreea Urda este un spirit contemplativ. Are o deosebită capacitate de a percepe frumosul și armonia din jurul ei, fiind înclinată spre cercetarea și aprofundarea lucrurilor. Absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Andreea reușește să răspundă riguros și asumat tuturor provocărilor plastice.

Interstiții modulare

Lucrare selectată la DIPLOMA 2020

Lucrarea abordează o temă liberă, susținută de un demers personal bazat pe observația ageră a elementelor plastice din natură. Andreea manifestă un sentiment deosebit pentru subiectul studiat, menținând o relaționare afectivă prin accentuarea permanentă a stării sale lăuntrice. Numeroase studii după natură ale absolventei exemplifică interesul său asupra elementelor naturale (plante, roci, forme de relief, ape subterane, soluri și formațiuni geologice). Motivația proiectului este bine argumentată, folosind într-o manieră originală un limbaj personalizat, cu caracter expresiv, liber exprimat.

Interstiții modulare

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Arte şi Design

Proiect licență

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Grati Gloria