Skip to main content

Vlad Olaru

Vlad a terminat șase ani de studii ce au culminat cu proiectul prezentat, dar consideră că încă nu e suficient, așa că din toamnă va începe un nou parcurs academic la Școala Doctorală din cadrul UAUIM. În afară de arhitectură e pasionat de orice obiect care are patru roți și este influencer de ocazie.

Integrare urbană: Locuire pe strada George Georgescu

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021 

Situl propus se găsește pe strada George Georgescu nr. 28, fosta Calea Rahovei. La nivelul cartierului, intervențiile ce au dus la nașterea Centrului Civic, au izolat, prin “cortinele” de beton această bucată de țesut istoric de restul orașului, fapt ce i-a încetinit metabolismul, ducând la un amplu proces de degradare a fondului construit.
La nivelul orașului, se resimte o presiune puternică de densificare a țesutului din zonele centrale, ce se traduce de cele mai multe ori prin dezvoltări imobiliare haotice ce reduc din calitățile acestui țesut.
Proiectul își propune să lucreze cu forme locale ale locurilor și cu un anumit caracter al cartierului, alăturând și suprapunând locuințe cu acces individual, ce au relații diverse cu exteriorul, prin curți, terase sau balcoane. Alături de căutările privind criteriile tipologice specifice sitului existent, racordarea la scara vecinătăților constă și în fragmentarea volumului evitând ruperea scării la nivelul străzii.

Integrare urbană: Locuire pe strada George Georgescu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Facultatea de Arhitectură „Ion Mincu”

Disertație

Coordonatori: Conf. Dr. Arh. Melania Dulamea, Șef de lucrari Dr. Arh. Alex Călin