Skip to main content

Erika Popliceanu

Erika Popliceanu este artist vizual, fin observator al relațiilor interumane pe care le transpune în creațiile sale. Absolventă a Masterului de Arte Textile Ambientale din cadrul Universității Naționale de Arte București, are participări în expoziții de grup atât în țară, cât și în străinătate.

I N T E R A C Ț I U N I

Lucrare selectată la DIPLOMA 2020

Proiectul artistei are la bază ideea de interdependență a părților unui întreg și a potențialului reconfigurării întregului în funcție de context. Ansamblul mural, format din 5 panouri textile dreptunghiulare, este o metaforă a interacțiunii noastre ca indivizi, văzute ca intersecții de gânduri și vieți, valori și sentimente care ne schimbă și ne redefinesc echilibrul prin contrast. Dreptunghiul format din alăturarea panourilor reprezintă contextul ideal în care părțile interacționează, context definit de limite și reguli de interacțiune. Însă uneori contextul se modifică din mers și regulile trebuie adaptate; părțile care interacționează se reașează, limitele se redefinesc și un nou echilibrul reiese dintr-un aparent contrast.
Prin intermediul codului Morse pe fiecare dintre cele 5 panouri este transpus un citat din John Muir, text evidențiat prin broderie cu fir de bumbac: “When we try to pick out anything by itself, we find it hitched to everything else in the universe.”

I N T E R A C Ț I U N I

Universitatea Națională de Arte București

Facultatea de Arte Decorative și Design

Proiect disertație

Coordonatori: Lect. Univ. Dr. Claudia Mușat