Skip to main content

Ana Eudochia Pop

Ana-Eudochia Pop este absolventă a secției de Arte Plastice Pictură din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Pentru artistă, pictura este o modalitate de comunicare. De aceea, interacțiunea dintre privitor și pictură sau, mai degrabă, dintre privitor și pictor reprezintă una dintre principalele sale căutări artistice.

Home, Between disappearance and reminiscence

Lucrare selectată la DIPLOMA 2022

Proiectul are ca element central pierderea și recuperarea a ceva esențial pentru identitatea umană - sentimentul de apartenență, sentimentul de „acasă”. Pe baza experienței perioadei recent traversate, un timp al autoizolării, artista descoperă ambivalența termenului „acasă”:atât adăpost către care se îndreaptă, cât și capcană în care este prinsă. Amintirile casei devin astfel simboluri luminoase în marea întunecată a memoriei. Tehnica aleasă - uleiul pe pânză, permite explorarea unei profunzimi a picturii printr-un joc continuu între suprafețele finisate și nefinisate. Rolul memoriei este subliniat prin reprezentarea fragmentată a elementelor, esențialul fiind evidențiat, iar celelalte elemente rămânând straturi semitransparente, pașnice sau primejdioase. Picturile Anei-Eudochia alternează între reprezentare și abstract, cu intenția de a invita la interpretare.

Home, Between disappearance and reminiscence

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice

Licență

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Ioana Olăhuț, Lect. Univ. Dr. Veres Szabolcs