Skip to main content

Gabriela Monica Tîrziu

Absolventă a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Gabriela Monica Tîrziu își desfășoară demersul pictural din 2017. A continuat studiul în cadrul Academiei de Arte Frumoase din Lecce și, respectiv, Macerata, urmând întoarcerea la Cluj pentru finalizarea studiilor programului de pictură.

False matematici afective

Lucrare selectată la DIPLOMA 2020

Procesul de căutare creativă este unul al exprimării și recuperării unor senzații afective și plastice prin modelarea și rafinarea spațiului exterior vizibil. La limita rațiunii, libertatea își cunoaște cea mai concentrată formă, stimulând dezvoltarea unui imaginarium personal, al unui câmp plastic pictural expresiv ce își are originile în irațional. Din punct de vedere plastic si afectiv, lucrurile se întamplă pur și simplu, evoluând împreună într-o unitate vizuală, chiar dacă ele inițial păreau lipsite de sens. Pictura este astfel privită ca mediator, prilej și rezultat al unei căutări de conținut autonom, originar din paradoxul copilăriei, din mirarea absurdă atribuită vieții și reflexia abstract-expresionistă asupra naturii existenței.

False matematici afective

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice

Proiect licență

Coordonatori: Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Mureșan; Conf. Univ. Dr. Ioana Olăhuț