Skip to main content

Cristian-Andrei Ciocan

Andi este absolvent al Facultății de Urbanism, secția Proiectare și Planificare Urbană, din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București. El este pasionat de mobilitate și tot ceea ce ține de dezvoltarea durabilă și sustenabilă a unui areal urban.

Dezvoltarea durabilă și sustenabilă prin intermediul eficientizării mobilității în Municipiul Câmpina

Lucrare selectată la DIPLOMA Show 2023

Proiectul prezintă eficientizarea sistemelor de tranzit carosabil, pietonal și prin intermediul transportului public în Municipiul Câmpina și arealul său de influență. Având în vedere conceptul de ”15 minutes city” a fost configurată o modalitate de dezvoltare a municipiului prin intermediul documentațiilor de urbanism de tip P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și D.T.A.C. care au ca scop principal dezvoltarea cadrului urban pentru comunitatea acestuia. Detaliul aferent proiectului de licență surprinde proiectarea unui Nod intermodal de transport ce are rolul de a crește accesibilitatea la nivel local și teritorial, oferind servicii de calitate superioară cetățenilor din interiorul și exteriorul municipiului.

Dezvoltarea durabilă și sustenabilă prin intermediul eficientizării mobilității în Municipiul Câmpina

București: Universitatea de Arhitectură și Urbanism 'Ion Mincu'

Facultatea de Urbanism

Proiect licență

Coordonatori: Lect. dr. urb Marinescu Eugen, Lect. dr. arh. Calcatinge Alexandru