Skip to main content

Elena-Cătălina Buzea

Elena este o persoană creativă, cu o imaginație bogată, fiind atentă, în special, la detalii. Ea este motivată și are idei inovative ce le pune în practică atât individual, cât și în lucrul în echipă, luând poziția de lider.

Dezvoltare urbanistică durabilă, reconfigurarea funcțională a zonelor industriale dezafectate

Lucrare selectată la DIPLOMA Show 2023

Câmpina este un municipiu cu caracter industrial, emblema sa fiind Rafinăria „Steaua Română”, cu un istoric de peste 100 de ani. Punctul forte al proiectului de diplomă îl constituie P.U.Z.-ul care a fost corelat cu fazele de P.U.G., P.U.D. și D.T.A.C.. Pentru creșterea atractivității zonei, atât din punct de vedere social, cât și economic și turistic, a fost propusă reconversia funcțională a rafinăriei, în P.U.Z., reprezentând crearea unui nou centru civic. Este important de menționat faptul că în propunere au fost păstrate clădirile care prezintă o valoare de interes național, acestea fiind construite între anii 1903 - 1944. Aceste construcții vor fi recondiționate, fiind păstrată identitatea zonei, singura schimbare semnificativă sunt reprezentate de noile funcțiuni propuse - cultură, educație, spații verzi. Conceptul îl constituie succesiunea de piațete publice de-a lungul celor două axe pietonale, axe de compoziție principale.

Dezvoltare urbanistică durabilă, reconfigurarea funcțională a zonelor industriale dezafectate

București: Universitatea de Arhitectură și Urbanism 'Ion Mincu'

Facultatea de Urbanism

Proiect licență

Coordonatori: Lect. dr. urb Marinescu Eugen, Lect. dr. arh. Calcatinge Alexandru