Skip to main content

Samuel Stancu

Samuel este absolvent al Facultății de Urbanism, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. El este pasionat de urbanismul participativ, în ultimii doi ani a aprofundat tehnicile de co-design în urbanism, axându-se pe problemele de mobilitate urbană din orașe.

Dezvoltare rurală durabilă prin recuperarea identității locale.

Lucrare selectată la DIPLOMA 2021

În afara provocărilor legate de sporul migrator negativ și îmbătrânirea populației, comunitățile rurale se mai confruntă cu o problemă - pierderea identității locale. Lucrarea propune abordarea unui scenariu pentru dezvoltarea regională bazat pe trei piloni principali, mai exact, pe economie, populație și guvernanță. Acești piloni reprezintă catalizatorul necesar al procesului de recuperare a identității locale. Scopul final propus este o comunitate rurală independentă, cu o creștere economică accentuată și generată de atragerea forței de muncă și dezvoltarea sectorului de servicii. În urma analizelor și a sintezelor s-a formulat un diagnostic ce a stat la baza conceptului pentru dezvoltare, care a fost apoi reprezentat prin diferite planuri de reglementări urbanistice. Recuperarea identității locale la nivel de obiect de arhitectură s-a materializat prin propunerea unui centru expozițional tematic legat de „Linia Sării”, evidențiind astfel rolul localității în ruta istorică și devenind un pol de atracție zonal. 

Dezvoltare rurală durabilă prin recuperarea identității locale.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Facultatea de Urbanism

Proiect licență

Coordonatori: Prof. Dr. Arh. Corneliu F. Machedon; Lect. Urb. Eugen Marinescu