Skip to main content

Oana-Antonia Filip

Oana este interesată de dimensiunea urbană a proiectelor, pe care a experimentat-o printr-o mobilitate Erasmus în Paris, urmată de practica în cadrul unui birou din același oraș. Participă la o serie de concursuri internaționale și colaborează pentru un proiect publicat în revista KoozArch.

De la capăt de linie la intrare: infrastructură pentru educație, locuire socială și grădină publică în București

Lucrare selectată la DIPLOMA Show 2023

Problematica pornește de la prezența unei situații urbanistice și arhitecturale care poartă caracteristicile unei enclave. Depoul de tramvaie Victoria din București, datat din 1871, este un amplasament cu granițe închise, la o scară contrastantă față de parcelarul adiacent, o excepție prin funcțiune, configurare, accesibilitate. Proiectul propune un program alcătuit din trei componente, ca răspuns dat unor carențe prezente la nivel teritorial - locuire socială, grădină publică și un centru de cultură și educație urbană. Astfel, de la o infrastructură pentru transport, se va propune o nouă infrastructură cu un puternic caracter social, urban, educativ. Strategia de intervenție respectă logica prezentă pe sit, valorificând șinele de tramvaie și compunând un ansamblu care conlucrează cu ceea ce există deja; se valorifică excepția în țesut, limitele devin o membrană permeabilă, se păstrează împrejmuirile existente, dar se creează porți spre ansamblu.

De la capăt de linie la intrare: infrastructură pentru educație, locuire socială și grădină publică în București

Cluj-Napoca: Universitatea Tehnică

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Proiect integrat

Coordonatori: Conf. dr. arh. Cristina Purcar