Skip to main content

Andrei Remus Moldovan

Absolvent al Facultății de Arte Decorative și Design, Andrei Moldovan mizează pe experiența personală. Artistul observă viața cotidiană și o transformă în material brut pentru creațiile sale, astfel confruntându-i problemele.

Constant Evolution

Lucrare selectată la DIPLOMA 2022

Proiectul artistului Andrei Moldovan manevrează propria experiență, extinzând-o către planul social și urmărind să dezvolte soluții pentru probleme tangibile, universale. Lucrare ancorată în dinamicile actuale, care observă și identifică dificultățile societății din mediul urban, aglomerat, Constant Evolution urmărește simplificarea. Ținând cont de reperele spațiale date și de grupul vizat, artistul realizează o proiecție în viitor. Piesa centrală a colecției devine, astfel, uniforma, căreia îi este întrebuințat un cumul multiplu de roluri prin statutul său de exponent al versatilității.

Constant Evolution

Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca

Facultatea de Arte Decorative si Design

Disertație

Coordonatori: Prof. univ. dr. Anca Pia Rusan