Skip to main content

Ana Dragulschi

Ana Dragulschi a terminat studiile la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, specializarea Arhitectură.

CHILIA-VECHE. SCENARIU DE REVITALIZARE. ARHITECTURA CA ACUPUNCTURĂ

Proiectul urmărește canalizarea efortului arhitectural spre conturarea unor programe, parte dintr-un scenariu de revitalizare/dezvoltare a satului Chilia-Veche din Delta Dunării. Asemeni multor sate din România cât și din Europa, mediul rural se confruntă cu probleme demografice precum îmbătrânirea populației ca urmare a scăderii sporului natural și a migrației populației tinere spre oraș. Făcând abstracție de aspecte ce țin de implicarea autorităților locale/regionale/naționale, proiectul identifică o serie de priorități / nevoi pentru ca așezarea să prospere și conturează o strategie în acest sens. Aceasta urmărește creșterea interesului localnicilor și a turiștilor prin trei măsuri: îmbunătățirea infrastructurii turistice, diversificarea ofertei educaționale, încurajarea IMM-urilor și a meșteșugurilor tradiționale. O serie de inserții, catalizatori ai dezvoltării, se profilează în țesutul rural: ansamblul portului de agrement, ansamblul biserică-piață și ansamblul amenajărilor turistice.

CHILIA-VECHE. SCENARIU DE REVITALIZARE. ARHITECTURA CA ACUPUNCTURĂ

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București

Facultatea de Arhitectur

Proiect licență

Coordonatori: Prof. dr. arh. Constantin Cristina, prof. dr. arh. Pavel Cosmin Daniel