Skip to main content

Radu George Tîrcă

Radu George Tîrcă a absolvit Universitatea Ion Mincu de Arhitectură și Urbanism, București, în iulie 2019. A fost editor invitat al revistei Mazzocchio - numărul 5 "Băile Govora - Premisele unui Oraș Ideal". (www.mazzocchioo.com). În prezent lucrează în biroul the Poster.

Centru de recuperare balneo-fizio-terapeutică. Extinderea Vilei Sylva, Băile Govora

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Demonstrând pe parcursul lucrării de disertație care sunt originile fondului construit balnear românesc și cât de valoros este acest patrimoniu în context cultural, stoparea declinului stațiunilor termale reprezintă un subiect acut. Atât procesul de diversificare a activităților termale, cât și cel de reactivare a patrimoniului, sunt aspecte fundamentale ale proiectului de diplomă. Intervenția se concentrează asupra unei clădiri reprezentative din Băile Govora, aflată într-o stare avansată de degradare, dar care datorită amplasamentului său, caracteristicilor arhitecturale și a relației cu promenada și strada principală a orașului beneficiază de un potențial uriaș neexploatat. Proiectul propune crearea unui pol secundar la scară urbană, generând o alternativă a traseului urban. Principalele două mize ale proiectului constau în revitalizarea spațiului public al stațiunii prin punerea în valoare a noii promenade a orașului, a legăturii ei cu spațiile verzi și cu pădurea.

Centru de recuperare balneo-fizio-terapeutică. Extinderea Vilei Sylva, Băile Govora

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Arhitectură

Proiect disertație

Coordonatori: Îndrumător diplomă: Șef de lucrări Ștefan Simion // Îndrumători disertație: lect. Irina Tulbure Moldovan, Ilinca Păun Constantinescu // Ing. structuri: Mădălin Coman // Coord. științific: Petru Mortu