Skip to main content

Alexandru Onciuleac

Alexandru Onciuleac, absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, este interesat de acea latură a arhitecturii care poate antrena individul într-un dialog cu realitatea actuală și trecută a contextului, intangibilul spațiului arhitectural și capacitatea lui de a surprinde.

Centru balneoclimateric Amara

Lucrare selectată la DIPLOMA Show 2023

Conceptul proiectului reprezintă integrarea elementului acvatic în arhitectură pentru a angaja omul într-o experiență sensibilă a spațiului construit și neconstruit în cadrul natural. Este plasată o suită de băi terapeutice într-un peisaj aparte cu resurse abile pentru vindecare, atât fizico-chimice, cât și unele intangibile, ce țin de dimensiunea psihică, a semnificațiilor și simbolurilor taumaturgice ale apei. Astfel, proiectul acoperă atât tratamentul corpului, cât și cel al psihicului, prin spații ce adresează dualitatea expunerii lacustre și a adăpostului între arbori, a soarelui ca element binefăcător și amenințător, împreună cu natura complementară a acvaticului și mineralului. Coloana vertebrală a acestui complex este un parcurs etapizat al interacțiunii cu apa, soarele și pământul, care șerpuiește către lac. Traseul este asemenea drumului inițiatic către apele făcătoare de minuni, ce își găsesc locul în spațiul unei mari grădini, precum apele tămăduitoare ale unui sanctuar.

Centru balneoclimateric Amara

București: Universitatea de Arhitectură și Urbanism 'Ion Mincu'

Facultatea de Arhitectură

Proiect integrat

Coordonatori: Șef. lucr. dr. arh. Ana Maria Vesa-Dobre