Skip to main content

Anca Rochian

Anca este interesată de dezvoltarea urbană sustenabilă, cu predilecție de utilizarea soluțiilor bazate de natură și a serviciilor ecosistemice în design-ul urban. De-a lungul timpului, s-a implicat în proiecte locale de conștientizare la nivel comunitar asupra problemelor de mediu în orașe.

Bune practici pentru amenajarea coridoarelor ecologice în Polul de Creștere Timișoara

Spațiile verzi din oraș sunt insuficiente în momentul de față, situându-se sub media minimă admisă de 26 mp per capita. În același timp, în cazul fenomenelor meteo extreme datorate schimbărilor climatice, în diferite zone din oraș apar inundații sau alte fenomene asociate. Din punct de vedere social, arealul studiat se confruntă cu fenomene de segregare de clasă ori etnică, sentimente de singurătate, anonimitate ori lipsa apartenenței. În acest context, pe fondul existenței unei infrastructuri de canale de desecare în periurban și spații verzi urbane, proiectul își propune să creeze legături între acestea pentru a forma o rețea de coridoare ecologice cu ajutorul cărora să rezolve simultan problemele descrise. Prin utilizarea soluțiilor bazate pe natură, se dorește sporirea biodiversității, dezvoltarea mobilității nemotorizate, a relațiilor sociale și a respectului pentru natură în mediul urban, contribuind la dezvoltarea rezilienței orașului prin îmbunătățirea răspunsului la inundații.

Bune practici pentru amenajarea coridoarelor ecologice în Polul de Creștere Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Proiect disertație

Coordonatori: Asist. Drd. Arh. Mihai Danciu