Skip to main content

Atena-Ioana Gârjoabă

Atena a absolvit masterul “Peisaj și Teritoriu” și planuiește să își continue cercetarea prin studiile doctorale. Are o experiență profesională de aproximativ doi ani, timp în care a participat la documentații de urbanism precum: PUD, PUZ (sectoarele 1, 4 și 6), PUG și la studii aferente.

Biodiversitate urbană într-un ecosistem „parazit”. Studiu de caz - Oradea

Poate cel mai evident conflict între om și celelalte componente ale biocenozei este orașul. Antropizarea unei regiuni bogate din punctul de vedere al resurselor naturale afectează flora și fauna specifică locului. Dezvoltarea rapidă și haotică a orașului afectează ecosistemele locale, țesutul urban devenind un gol cu mici insule de biodiversitate, reprezentate de spațiile verzi. Având în vedere că municipiul Oradea este tangent sau chiar se suprapune cu zone naturale protejate Natura 2000, se distinge patrimoniul natural valoros la nivel teritorial. Faptul că ariile sunt dispuse aproximativ diametral orașului, transformă Oradea într-o zonă de confluență a acestora. Se remarcă, astfel, nevoia unei strategii care să controleze posibilele conflicte între mediul antropic și mediul natural.

Biodiversitate urbană într-un ecosistem „parazit”. Studiu de caz - Oradea

Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București

Facultatea de Urbanism

Proiect disertație

Coordonatori: Prof. Dr. Arh. Cerasella Crăciun, Lect. Dr. Arh. Mihaela Hărmănescu, Asist. Dr. Urb. Peisag. Ana Opris, Asist. Dr. Urb. Sorin Manea, Drd. Urb. Peisag. Arh. Andrada Eftime