Skip to main content

Ujvaroși Robert Sergiu

Ujvaroși Robert Sergiu (n. 1997) este absolvent al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca. În 2018 a expus în cadrul unei expoziții de grup la galeria "Launloc" în Cluj-Napoca. În 2016 a participat la Olimpiada Națională de arte vizuale, arhitectură și istoria artelor, secția sculptură.

Atavus

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Proiectul Atavus are ca scop observarea și conștientizarea transmiterii ereditare a structurilor fizice și psihice, și influența lor asupra omului. În realizarea lucrărilor au fost folosite obiecte naturale care prezintă structuri definitorii speciei lor. Acestea au fost imprimate direct pe o placă de lut, preluându-le forma, creând o matrice. Matricea primește o valoare de permanență, care deși își transfera informația în diferite medii, pe diferite suporturi, își păstrează structura de bază neschimbată. prin folosirea lutului se pune în evidență procesul organic de transferare. Imprimarea e realizată prin încărcarea plăcii cu praf de argilă și transferarea lui pe suportul de hârtie, pe care a fost în prealabil imprimată o pata plată de mărimea plăcii, cu cerneală transparentă, aceasta ajutând la preluarea conținutului din matriță. Atavus aduce în discuție o problematică a unicității, posibilitatea de a deveni doar o replică a predecesorilor.

Atavus

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice

Licenţă

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Cristian Aurel Opriș