Skip to main content

Tudor Rantzos

Tudor Rantzos este absolvent al UNArte București. ”Mecanomorf”, împarte cu alți doi artiști premiul pentru cea mai bună expoziție din cadrul secției. Este interesat de aplicarea matricelor artelor asupra activităților oamenilor și de studierea chipului în care viața omului este înrâurită de Artă.

Artă generativă și necesități contemporane

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

În întunericul istoriei, în atelierul sfărâmatei mine Petrila, luminate cu o lanternă asemănătoare celor cu care minerii luminau măruntaiele pământului, scoțând prin grele munci energia prea ușor irosită de multele nevoi inventate de geniul materialist și folosind o expunere îndelungată a aparatului fotografic, artistul descoperă cum acele utilaje au întipărite într-însele viață din viețile oamenilor care au lucrat prin ele timp de zeci de ani și care acum pulsa în nenumărate chipuri... Tudor Rantzos, interesat de înfășurări, drapaje, lumină, contrast dar și de similitudini exclusiv formale cu lucrări celebre din istoria artei se referă la axe, unghiuri, aranjamente, compoziții, nu la subiecte sau teme. Faptul că odinioară în acest loc se muncea, și că acum este încremenit vorbește, la nivel de metatext, despre trecere, schimbare și devenire din ceva în cu totul altceva, imposibil de anticipat sau de cuprins. Imaginile pe care le propune se constituie într-un soi de Recviem.

ARTĂ GENERATIVĂ ȘI NECESITATI CONTEMPORANE

Universitatea Naționala de Arte

Facultatea de Arte Plastice

Licenţă

Coordonatori: Conf. Univ. Dr. Valeriu Mladin