Skip to main content

Olivian Crăciun

Olivian a absolvit facultatea de arhitectură la Universitatea Ion Mincu. Pe lângă preocuparea pentru temele academice, s-a concentrat și pe descoperirea unor domenii conexe precum fotografie, restaurare, modelism, tâmplarie și dulgherie, domenii care l-au ajutat să-și contureze o abordare multidisciplinară.

Arhivele Orașului București

Lucrare selectată la DIPLOMA 2019

Proiectul răspunde la necesitatea centralizării unei arhive a orașului București - un loc al memoriei care adăpostește documente despre evoluția fondului construit, parcelarului și străzilor în vederea accesibilizării publicului interesat. De aici ambivalența arhivei, care este un depozit cât mai ermetic și în același timp, o clădire publică accesibilă tuturor. Ideea centrală a proiectului este arhiva ca artefact urban compus din obiectul arhivei și anexele care o susțin funcțional răspunzând totodată nevoii de alipire impuse de context. Depozitul principal al arhivei este obiectul central al compoziției: dens, orientat către sine, eliberat de contingent, care prin retragerea sa de la stradă oferă o alveolă spațiului public. Această alveolă este ocupată de grădina-obiect, un hortus conclusus gândit ca element ordonator care direcționează către accesul arhivei și ofera coordonate temporale obiectului-sipet.

Arhivele Orașului București

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Arhitectură

Proiect licență

Coordonatori: Conf. Dr. Arh. Florian Stanciu